Breaking news

VAKOV vzw is sedert 14 februari van naam veranderd en is nab 2.0 vzw

Deze site verdwijnt in de loop van dit jaar, alle informatie is nu beschikbaar op de nieuwe site www.nab2.be

Alle mailadressen “@vakov.be” zijn niet langer actief, voor informatie kan je nu terecht opĀ dit mailadres