Oost Vlaams Filmfestival 2017

 vzw VAKOV organiseert in 2017 een filmfestival waar iedereen, woonachtig in Oost-Vlaanderen of lid van een Oost-Vlaamse film of videoclub, kan aan deelnemen, mist de productie aan een aantal voorwaarden voldoet.

 

 

De voornaamste zijn:

  1. Alle films zijn toegelaten voor zover ze voldoen aan de goede moraal, niet in strijd zijn met de goede zeden, openbare orde en niet partijpolitiek getint.
  2. Zijn uitgesloten films met commerciële inslag, opdrachtfilms tegen betaling, …
  3. Iedere deelnemer kan maximum twee films insturen.
  4. De film mag niet langer zijn dan 30 minuten
  5. De maker is verantwoordelijk voor alle auteursrechten, zowel beeld als klank (SABAM)

Het volledige festival reglement vind je verder op deze site.

Deelnemen kost je 5 euro, leden van het CvB kunnen gratis deelnemen.

Overschrijven kan op rekening: BE97 7370 2703 4549 met vermelding van naam en titel van de film. Betalende inschrijvingen zijn pas aanvaard na betaling van het verschuldidge bedrag.

Inschrijven kan via deze link tot 31 maart.

Je film stuur elektronisch door naar festival2017@vakov.be via bijv. transfer xl, gratis maar wel registreren en tot 20 Gb.